Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop Kingston KVR26S19S6/4 4GB DDR3 2666MHz