Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop Kingston KVR26S19D8/16FE 16GB DDR4 2666MHz