Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop Kingston KVR24S17S8/8 8GB DDR4 2400MHz