Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop Kingston KVR16LS11/4 4GB DDR3L 1600MHz