Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop Kingston KCP424SS6/4FR 4GB DDR4 2400MHz