Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop Kingmax 8GB DDR4 2400MHz