Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop Kingmax 4GB DDR3L 1600MHz