Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop Kingmax 16GB DDR4 Bus 2400MHz