Logo Mạng Viễn Thông

RAM Laptop GSKILL 16GB DDR4 Bus 3200MHz